images/forsiden/topslider/Slider12.jpg

En efterårstur i det sydsjællandske

Landevej
En smuk landevej, en smuk Jaguar på en smuk dag – hvad mere kan man forlange her i livet?


Efterårsturen startede med en lækker og hyggelig morgencomplet på Hotel Niels Juel. Herefter kørte den 28 deltagere videre til Anni og Torben Stiig Hansen, som havde åbnet deres hus – og garage – for klubben. Torben bød velkommen og viste os deltagerne rundt. Rundturen afslørede en fantastisk udsigt over Køge bugt – en udsigt, der var svær at slippe igen. Rundturen fortsatte igennem Torbens værksted og garage, hvis mundvandet begyndte at løbe. Begge ”rum” var helt klart designet til Torbens hobby – (jaguar)biler.

Log på, og læs resten af artiklen under "Nyheder"

Generalforsamling i Coronaens tegn

Bestyrelse 4

  Jørgen Findsen  -  Tage Andersen  -  Carsten Rojh  -  Steen Normann

Årets generalforsamling foregik helt og aldeles i skyggen af Coronaen.

Årsmødet var aflyst, men en generalforsamling skal der til! Den foregik, som det hele tiden har været planen, på hotellet i Faaborg.

Vi sagde farvel til et bestyrelsesmedlem, Michael Mottlau, efter 14 års tro tjeneste, og valgte som efterfølger den regionsansvarlige for Jylland Syd, Ruben Husberg. Som suppleanter blev Michael Sandberg og Ulrik Stuhr Christensen valgt, her sagde vi så farvel til Bent J. Clausen.

Læs meget mere i Jaguaria i december.

Region Fyns efterårsløb på Langeland

Selv i disse Coranatider kan vi glæde os over den opbakning der er til arrangementerne. 15 dejlige Jaguarer var mødt op på havnen i Rudkøbing. Her blev der serveret morgenkaffe, rundstykker og lidt sødt. Kaffekanderne blev hurtigt tømt, og snakken gik vældigt i en time, lige til der blev meldt afgang!

Efterårsløb havn


Jette og Carsten, i deres røde E-type, havde planlagt ruten, og som sædvanlig, når de laver ture, får vi set veje og landskaber, som vi ikke selv havde fundet. Der var indlagt en lille pause på turen, hvor det var muligt at nyde den flotte natur.

Efteårsløb nor


Det var en fantastisk køretur med små forhindringer. Når vi mødte modkørende biler, på de smalle veje, måtte begge parter køre ud i grøften. Desværre var der et par E-typer, som fik ødelagt udstødningen, men trods disse skader, kom vi alle frem til parkeringspladsen ved Langelandsfortet.

Efterårsløb frokost


Langelandsfortet blev indtaget kl. 12.15. Her blev madkurven straks hentet op fra bagagerummet og bragt frem til en overdækning lige efter indgangen, hvor den straks blev fortæret. Herefter var der mulighed for på egen hånd, at fordybe sig i udstillingen. For mange, blev turen rundt på udstillingen, blot at indsnuse den friske luft og besigtige de udstillede genstande. Der blev flere steder snakket på tværs af udstillingen.

Efterårsløb torpedo


Kun godt en time var til rådighed på museet, inden vi igen skulle føres rundt på Langeland og helt ud i krogene. Selv en grusvej måtte tages i brug, for at få et dejligt syn af vandet. Som altid kommer vi frem til målet, når Carsten fører an. P-pladsen ved Skovsgaard Godt blev fundet, og hele holdet fik fundet mundbindet frem, så man med god samvittighed kunne indtage Cafèen. Her stod kaffen og kagerne klar, og snakken fortsatte. Det var en hyggelig dag, med tak til vejrguderne, at de lod os køre dagen igennem uden regn.

Efterårsløb Skovsgaard

Lilleårsmøde på Rindsholm Kro

Jyl midt

 Lørdag middag kom der ti Jaguarer, og et enkelt inferiørt køretøj, fra alle verdenshjørner, til Rindsholm ved Viborg.
I bilerne var der 20 personer, der nød turen i det begyndende efterår, og som så frem til nogle gode timer på kroen.
Gode timer og god gammeldags oksesteg med den rigtige sovs blev det til. Og det blev også til en masse hygge og snak. Kunne vi ikke selv finde på de gode historier, sande og opdigtede, så kunne stedets kromand, Frode. Han kom velvilligt ind og fortalte historien om dengang han som ung mand havde investeret i en BRG Mk. 1 2.4 Litre. Desværre - det sagde han! - solgte han den i 1973, da oliekrise og nye afgifter tog livet af det projekt.
Efter kaffe, og mere hyggesnak, var det tid til at bese Mindelunden bag kroen og kigge nærmere, samt ikke mindst lytte til, den, som ikke var en Jaguar, men dog et hæderligt stykke engelsk automobil.
Så, intentionen om at brede det aflyste årsmøde ud til regionerne, gav i hver tilfælde nogle af medlemmerne i Jylland Midt en oplevelse de ellers ikke ville have fået.

Tekst og foto Steen Normann

Generalforsamling 2020

Nyt fra bestyrelsen:

Set i lyset af den seneste udvikling indenfor Covid-19/Coronasituationen og den kommende generalforsamling den 27. september vil bestyrelsen henstille til medlemmerne, at iagttage Sundhedsmyndighedernes seneste opfordringer til begrænsninger i selskabeligt samvær.

Hvis du ønsker at deltage i generalforsamlingen skal dette meddeles til Jørgen Findsen – Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. - senest søndag, den 20. september således, at Hotel Fåborg Fjord kan indrette faciliteterne efter deltagerantallet.

Klubbens regnskab har i tre uger været tilgængeligt på hjemmesiden. Affødt af den seneste udvikling i Covid-19/Coranasituationen har bestyrelsen valgt at bringe sin beretning, som den vil blive fremlagt på generalforsamlingen sammen med generalforsamlingens dagsorden.

Som det vil fremgå af beretningen og dagsordenen ønsker Michael Mottlau ikke genvalg til bestyrelsen.

Bestyrelsen indstiller, at nuværende suppleant Ruben Husberg vælges som nyt bestyrelsesmedlem.

Som nye suppleanter til bestyrelsen indstiller Ulrich Stuhr Christensen, teamleder i afdelingen for Økonomi og Regnskab på Danmarks Tekniske Universitet. Ulrich har igennem de seneste år bidraget positivt til arbejdet i klubbens Region Sjælland.

Ligeledes indstilles Michael Sandberg, Marine Standard Manager i UNI-Tankers. Michael har i de senere år bidraget positivt til arbejdet i Region Fyn og som repræsentant på klubbens stand på Bilmessen & Brugtmarked i Fredericia både forår og efterår.

Udover begges interesse og passion for klubarbejdet matcher deres faglige kvalifikationer de egenskaber, som vil blive krævet i forbindelse med det igangværende generationsskifte i bestyrelsen.

Valg af revisor: Lars Torp Madsen modtager genvalg

Valg af revisorsuppleant: Carsten Olver modtager genvalg

Det skulle glæde os, om alle kandidater bliver godkendt.

Vi minder om, at eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skriftligt skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Ligeledes skal andre kandidater til bestyrelse og som suppleanter skriftligt være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

 

Log på hjemmesiden og læs berstyrelsens beretning og se regnskabet for året 2019/20 

Begge dele ligger under "Klubben" men kan kun læses hvis man logger på.

Har du glemt din kode, så send en mail til Jørgen Findsen Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Generalforsamling i Jaguar Club of Denmark søndag d. 27. september 2020 kl. 10:00 på Hotel Fåborg Fjord
GENERALFORSAMLING
Agenda:
1) Valg af dirigent.
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
3) Godkendelse af det reviderede regnskab.
4) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
5) Valg af revisor og revisorsuppleanter.
6) Fastsættelse af kontingent for kalenderåret 2021.
7) Vedtægtsændring, regnskabsåret skal følge kalenderåret.
8) Behandling af indkomne forslag.
9) Eventuelt.
Ad. 4:
I Henhold til vedtægternes §12 stk. 3, skal det oplyses, at Carsten Rojh, Tage Andersen, Søren Post, og Poul Erik Christensen er på valg, alle
modtager genvalg. Michael Mottlau modtager ikke genvalg.
Der gøres opmærksom på, at navne på eventuelle andre kandidater til bestyrelsen skriftligt skal være formanden i hænde senest syv dage
før generalforsamlingens afholdelse, jr. vedtægternes §12 stk. 5.
Ad.6:
Bestyrelsen indstiller til uændret kontingent for kalenderåret 2021.
Ad.7:
Bestyrelsen indstiller til beslutning, at klubbens regnskabsår ændres fra 1. juli - 30. juni til 1. januar - 31. december. Derved følger kontingentbetaling regnskabsåret.
Ad.8:
Der gøres opmærksom på, at forslag der ønskes drøftet under dagsordenens pkt. 8, skriftligt skal være formanden i hænde senest 7 dage
før generalforsamlingens afholdelse jf. vedtægternes §12 stk. 6.
Der vil efter generalforsamlingen blive uddelt sandwich og vand, begge dele kan nydes på stedet, men er forberedt til at tage med på
turen hjem.

 Jaguar Club of Denmark · Ryvej 102 · 8464 Galten · CVR 57808268 · Bank: Reg.nr.: 8125 Kontonr. 0005924383Titlebill