images/forsiden/topslider/Slider12.jpg

Fyns Forårsløb - Johannes Larsen museet - Kerteminde

På trods af vejrudsigten i dagen op til afviklingen af det traditionelle Forårsløb på Fyn så lidt uberegnelig ud, så lykkedes det til sidst Regionsformanden at opnå tilsagn om minimum tørvejr i de timer, hvor løbet ville blive afviklet.

Da deltagerne så dukkede op lidt før aftalt tid havde der således været tørvejr nogle timer på Fyn, så bilerne ikke blev alt for beskidte på vejen fra hjemsted til Ringe.

Vel ankommet Ringe blev de 11 biler stillet op på parkeringspladsen, hvorefter der blev serveret kaffe og en let morgen anretning – alt imens snakken gik vidt og bredt deltagerne imellem.

Efter en times tid med dækspark og opdateringer deltagerne iblandt blev bilerne startet op, og derefter forlod vi parkeringspladsen til mange – misundelige (?) – blikke fra de handlende på parkeringspladsen.

Jette & Carsten havde igen strikket en flot rute sammen fra Ringe til Kerteminde, hvilket et par motorcyklister også havde regnet ud, så de kørte med en pæn del af ruten, indtil vi alle nåede første stoppested på ruten.

Parkering skov

Læs hele artiklen og se flere billeder fra turen under "Nyheder" 

Tekst og foto: Michael Sandberg

Garagemøde i Viborg

Så måtte vi endelig, endelig efter nøjagtig et halvt år, ses igen i JCD.

10 jags på række

Det var derfor en flok glade medlemmer som styrede mod Viborg, denne desværre ikke helt så forårsagtige dag, som dem der lige havde været. Glædeligt var det, til gengæld, at der kom medlemmer fra hele Jylland og en enkelt fra Fyn.

Jeg tror alle fik hvad de håbede og forventede.

Læs resten af artiklen under "Nyheder"

Region Fyns første forårstur 2021 til Trebjerg Dronningeudsigten

En kold men solrig søndag i april lykkedes det endelig for Region Fyn at afvikle første arrangement i 2021-sæsonnen.

I alt 15 smukke ”Rovdyr” havde sat hinanden stævne ved Ringe på Midtfyn, og sidste bil i samlingen ankom præcis kl. 1300, så stor ros til alle biler om at ankomme punktligt.

Jaguar lidl1

Jauar lidl2

De i alt 27 deltagere var med det samme gået i gang med at ”sparke dæk” samt samle op på vinterens genvordigheder med dels bilerne, men naturligvis også med de restriktioner, som Corona jo har pålagt alle.

Læs artiklen og se mange billeder fra turen under "Nyheder" hvor der også er et link til en lille video!

Det første Jaguar arrangement på Sjælland i 2021

Bilrække

2 dage med strålende sol. Og dagen hvor Mette F åbner landet bliver det pive koldt. Typisk. Men en bidende polar vind kan ikke holde Jaguarerne fra at snige sig ud. 10 stykker havde fundet vej til et i hast arrangeret møde på parkeringspladsen i Springforbi.
Læs hele artiklen under  "Nyheder"

Et år efter verden gik af lave

Tjek

 
Det er et år siden, at Corona/Covid-19 vendte totalt op og ned på vores daglige tilværelse. Et år, som i klubsammenhæng har budt på utallige aflysninger og flytninger og igen aflysninger af planlagte arrangementer.
Nu står vi på tærsklen til en ny køresæson med klargjorte Jaguarer og et opstemmet behov for at få masseret den sociale muskel – igen.
Hvad kan vi forvente?
Som det fremgik af aktivitetskalenderen fra årets begyndelse, har klubbens frivillige kræfter igen lagt meget energi i, at medlemmerne kunne se frem til den sædvanlige overflod af køreture, møder og besøg rundt omkring i landet. Og igen har de samme kræfter måttet konstatere og acceptere, at Coronaens greb endnu ikke har sluppet sit tag, selvom det nu med vaccinernes ankomst ser ud til at lysne.
På trods af, at klublivet har lidt under fravær af muligheder for samvær kan vi glæde os over, at medlemstallet efter nytår og kontingentfornyelse ligger en lille smule højere end samme tid sidste år. Det tilskriver vi blandt andet Jaguarias høje kvalitet, hvor fraværet af referater og varsling af arrangementer har været erstattet af gode, relevante artikler. Dernæst en stigende aktivitet på klubbens to Facebooksider, som følges af henholdsvis 700 og 3500 personer med interesse for vores fælles passion.
Vi har igennem hele forløbet skønnet, at det var bedre med konstant planlægning af aktiviteter med risiko for at skulle aflyse eller udskyde end at afvente situationen med risiko for, at skulle ’koldstarte’ klublivet uden aktiviteter. Den strategi har været rimeligt strabadserende for klubbens planlæggende ildsjæle, som vi skylder stor tak for en aldrig svigtende dedikeret indsats.
Jeg vil opfordre til, at medlemmerne fortsat orienterer sig på klubbens hjemmeside og Facebooksider og læser de e-mails, som måtte blive udsendt om eventuelle ændringer i aktiviteterne. For god ordens skyld skal nævnes her, at generalforsamlingen er flyttet fra søndag den 16. maj i Nordjylland (Forårsmønstringen er aflyst) til afholdelse søndag, den 5. september på Fyn i forbindelse med E-Typens 60års og XK8 25års jubilæum.
Se annoncering i Jaguaria.
Lad os krydse fingre for, at vi snart kan mødes igen på kryds og tværs under trygge og hyggelige forhold.

Carsten Rojh
Bestyrelsesformand

Garage still

 

 Jaguar Club of Denmark · Ryvej 102 · 8464 Galten · CVR 57808268 · Bank: Reg.nr.: 8125 Kontonr. 0005924383Titlebill