images/forsiden/topslider/Slider12.jpg

Vi lever i en tid med evige forandringer

Bestyrelsen2

 

For få dage siden blev vi i bestyrelsen orienteret om, at Irvin Svensson ønskede at træde ud af bestyrelsen med øjeblikkeligt varsel. En besked, som kom bag på os, men som vi naturligvis tager til efterretning. Skønt vi kun fik kort tid til at lære Irvin at kende og for alvor få glæde af hans kompetencer i bestyrelsesarbejdet, vil vi gerne takke for hans tid i bestyrelsen.

Vi rykker nu sammen i bestyrelsen. Vi har taget de første skridt i arbejdet med udvikling af trivslen i klubben, så vi får lagt en masse gode oplevelser i hinandens selskab, i rygsækken. Fortsætte arbejdet med at få etableret gode relationer på tværs af landet, og at vi sammen kan løfte entusiasmen og glæden ved at køre i vores smukke biler på vejene – sammen. Dette ændrer det skete ikke på.

Med et par bestyrelsesmøder i bagagen har vi lagt fundamentet til et godt og givende samarbejde i bestyrelsen, så både gamle og nye bestyrelsesmedlemmer får glæde ved arbejdet i bestyrelsen. Det lover godt for arbejdet i indeværende år frem til næste års generalforsamling. Vi står med andre ord godt klædt på til, at vi i 2025 kan bringe klubben over ”bjergkammen 50 år”.

Vi er bevidste om, at en klub som vores har sine styrker og svagheder, muligheder og trusler. Dette optager os meget i bestyrelsen, hvor det især er arbejdet med det strategiske på kort sigt, der er i fokus nu. Arbejdet med sociale medier og hjemmeside. Arbejdet med bedre kendskab til medlemskredsen samt udvikling heraf. Vigtige områder, som måske ikke vil vise sit værd i morgen, men som vi alle vil få glæde af i en overskuelig fremtid. Bestyrelsen er til for medlemmerne og ikke omvendt!

Men, men, vi har nu en ledig stol i bestyrelsen og noget kompetence og arbejdskraft kan mangle. Bestyrelsen kan godt køre videre med nuværende besætning, men vi kan også godt se, at vi med kun fem mand tilbage omkring bordet må erkende, at der lyser en gul advarselslampe i instrumentbordet. Ingen panik, men det ville være fint at finde et medlem mere til bestyrelsen.

Vi vil derfor opfordre jer medlemmer at overveje, om det kunne være noget for jer og melde jer under fanerne til bestyrelsesformand Ulrik.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Jaguar Club of Denmark · Rørskærsvej 24, 2820 Gentofte, CVR 57808268
Bank: Reg.nr.: 8125 Kontonr. 0005924383Titlebill

 

logo dankort logo mastercard Handelsbetingelser for JCD Shop.