Jaguar Club of Denmark siger tak til både de mange klubmedlemmer, som stillede biler til rådighed for klubstanden og de klubmedlemmer som tog tjansen med at passe klubstanden. Det blev på alle måde en rigtig fin udgave af CHGP for klubben.